Hà Nội lên kế hoạch đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ
(15/03/2019)

Theo Công thông tin điện tử Hà Nội, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 196 /KH-UBND về Nâng cao năng lực chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2019-2020.

Với vai trò quan trọng của các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ hiện nay, Hà Nội đang tích cực xây dựng nhiều mô hình sản xuất này và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, các cán bộ nông nghiệp tại Hà Nội sẽ khảo sát, lựa chọn áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tiên tiến, bảo đảm nguyên tắc phù hợp hệ sinh thái, không sử dụng chất hóa học tổng hợp, công nghệ biến đổi gen, phóng xạ hay công nghệ có hại khác, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái, đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ trên địa bản thành phố.

Kết quả hình ảnh cho hà nội lên kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tiếp đó phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế. Xây dựng từ 5 đến 10 mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu mẫu đưới sự kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các tiêu chuẩn theo quy định. Sản phẩm sản xuất ra tại các khu vườn này sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định quốc gia, quốc tế về nông nghiệp hữu cơ.

Kết quả hình ảnh cho nông nghiệp hữu cơ

Thành phố hướng đến 100% số hộ nông dân, người sản xuấtphải được tập huấn về kỹ thuật, kỹ năng, nhận thức hiểu biết về tiêu chuẩn, tiêu chí nông nghiệp hữu cơ. Tất cả các sản phẩm đầu ra sẽ được thành phố liên hệ hợp tác với các công ty trong nước và quốc tế để tuến tới phát triển sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nhằm tăng hiệu quả đầu tư, cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế....

Sakuko HD

Bài viết liên quan
Đăng ký email để nhận bản tin
SAKUKO HD VIỆT NAM
Copyright 2018 © Sakuko HD Vietnam
Trụ sở chính:
Tầng 3 tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy TP. Hà Nội
Điện thoại: 0903.279.006 E-mail: CSKH@sakukovietnam.com.vn
Lượt truy cập: 0582489
Số người đang xem: 05